Absències del professorat

Calendari escolar

Horari de classes

Aula virtual

Carnet estudiant

Últimes novetats

  • Publicat el 27 de setembre de 2016

    Convocatòria de proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1

    Termini d'inscripció per a la convocatòria extraordinària de febrer de 2017: del 21 al 25 de novembre de 2016. Només anglès. Per a més informació cliqueu aquí per consultar el web del Departament d'Ensenyament.

    Termini d'inscripció per a la convocatòria ordinària de maig/juny de 2017: del 27 de febrer al 3 de març de 2017. Tots els idiomes. Per a més informació cliqueu aquí per consultar el web del Departament d'Ensenyament.

    Podeu consultar en aquest enllaç la resolució per la qual es convoquen les proves de certificació extraordinària i ordinària d'aquest curs.

Absències del professorat

Calendari escolar

Horari de classes

Aula virtual

Carnet estudiant