Departament d'Anglès

Activitats culturals

Curs 2016-2017

Activitat que es va dur a terme el 20 de febrer, adreçada als alumnes de nivells 5è i C1 d'anglès.

Trust in me! how to improve your communication and persuasion skills. By Oscar Ramirez.