Departament d'Alemany

Horaris per al curs 2017-2018

NIVELL NOM GRUP DIES HORARI AULA PROFESSOR/A
1r AL1P18.45K dimarts i dijous 18.45 a 21.00 7 Lola Ponce
2n AL2P16.30K dimarts i dijous 16.30 a 18.45 7 Lola Ponce
3r AL3P18.45K dimarts i dijous 18.45 a 21.00 4 Sonia Cubero