Departament d'Alemany

Equivalències amb altres certificats

TAULES D’EXEMPCIONS DEL TEST DE NIVELL - CURS 2016-2017

(Només són vàlides les certificacions dels anys 2014 , 2015 i 2016)

Durant el mes de setembre, a l'hora de fer la preinscripció, els alumnes que estiguin en possessió d'algun dels certificats llistats en aquest apartat (vegeu més avall) podran presentar-lo per inscriure's directament al nivell corresponent sense haver de fer el test d'anivellament.

NIVELL ACCÉS EOI

GOETHE INSTITUT

TELC

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM

DEUTSCH (ÖSD)

UNIVERSITATS
CATALANES
CURS ESTIU
EOI CATALUNYA
2

START DEUTSCH 1

FIT IN DEUTSCH 1

GRUNDSTUFFE DEUTSCH 1

KOMPETENZ IN DEUTSCH 1

Nivell posterior al nivell
estudiat o acreditat.

Exemple:
Acreditat 3r > 4t EOI
Acreditat 4t>  5è EOI

Mateix nivell del que s’ha
estudiat al curs d’estiu.

Si s’ha aprovat la modalitat B d’un
nivell, s’accedirà al curs següent.
3

START DEUTSCH 2

FIT IN DEUTSCH 2

GRUNDSTUFFE DEUTSCH 2

KOMPETENZ IN DEUTSCH 2

4 GOETHE ZERTIFIKAT B1

ZERTIFIKAT DEUTSCH

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE

Per a informació més exhaustiva sobre les universitats catalanes consulteu RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títiols acreditatius de la competència en llengües estranegeres.