Departament d'Anglès

Equivalències amb altres certificats

TAULES D’EXEMPCIONS DEL TEST DE NIVELL - CURS 2016-2017

(Només són vàlides les certificacions dels anys 2014, 2015 i 2016)

Durant el mes de setembre, a l'hora de fer la preinscripció, els alumnes que estiguin en possessió d'algun dels certificats llistats en aquest apartat (vegeu més avall) podran presentar-lo per inscriure's directament al nivell corresponent sense haver de fer el test d'anivellament.

Casos especials: els alumnes que hagin aprovat el batxillerat l'any en curs o l'anterior poden accedir al tercer curs de la llengua estrangera cursada.

A partir del curs 2016-2017, el certificat de nivell bàsic d'anglès d'ensenyament d'adults eximeix de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs

La presentació d'algun d'aquests certificats en cap cas dóna dret directament a una plaça.

NIVELL ACCÉS EOI ESOL CAMBRIDGE TOEFL 

TRINITY COLLLEGE

LONDON

TELC UNIVERSITATS
CATALANES
CURS ESTIU
EOI CATALUNYA
2 IELTS 1 - 3       Nivell posterior
al nivell estudiat
o acreditat

Exemple:
Acreditat 3r > 4t EOI
Acreditat 4t> 5è EOI
Mateix nivell del
que s’ha estudiat
al curs d’estiu.

Si s’ha aprovat
la modalitat B
d’un nivell, s’accedirà
al curs següent.
3

KET (Key English Test)

IELTS 4

70-85 punts ISE 0  
4

PET (Preliminary English Test)

IELTS 4.5 - 5

86-99 punts ISE I B1
5 IELTS 5.5 - 6 100-109 punts ISE II  


Per a informació més exhaustiva sobre les universitats catalanes consulteu RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títiols acreditatius de la competència en llengües estranegeres.