Departament de Francès

Equivalències amb altres certificats

TAULES D’EXEMPCIONS DEL TEST DE NIVELL - curs 2016-2017

(Només són vàlides les certificacions dels anys 2014 , 2015 i 2016)

Durant el mes de setembre, a l'hora de fer la preinscripció, els alumnes que estiguin en possessió d'algun dels certificats llistats en aquest apartat (vegeu més avall) podran presentar-lo per inscriure's directament al nivell corresponent sense haver de fer el test d'anivellament.

Casos especials: els alumnes que hagin aprovat el batxillerat l'any en curs o l'anterior poden accedir al tercer curs de la llengua estrangera cursada.

A partir del curs 2016-2017, el certificat de nivell bàsic de francès d'ensenyament d'adults eximeix de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs

La presentació d'algun d'aquests certificats en cap cas dóna dret directament a una plaça.

NIVELL ACCÉS EOI INSTITUT
FRANÇAIS
CIEP TELC UNIVERSITATS
CATALANES
CURS ESTIU
EOI CATALUNYA
2 L1

DELF A1

TCF Niveau 1: 100-199

 

Nivell posterior al nivell
estudiat o acreditat.

Exemple:
Acreditat 3r > 4t EOI
Acreditat 4t> 5è EOI

Mateix nivell del que s’ha
estudiat al curs d’estiu.

Si s’ha aprovat la modalitat B d’un
nivell, s’accedirà al curs següent.
3 L3: A2.2 -L4

DELF A2

TCF Niveau 2: 200-299

 
4 L5: B1.2

DELF B1

TCF Niveau 3: 300-399

 

B1


Per a informació més exhaustiva sobre les universitats catalanes consulteu RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títiols acreditatius de la competència en llengües estranegeres.