Informació General

Horari d'atenció al públic

Departament d'alumnat

Departament encarregat del procés de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Adreça electrònica: eoiblanes@xtec.cat 

Administrativa: Margarita Santo

 

Horari de setembre 2018:
Matí: del 3 al 10 de setembre de 10 a 14h
Tarda: a partir del 12 de setembre (inclòs) de dilluns a dijous de 16 a 20h i divendres de 10 a 14h

DIRECCIÓ

Isabel Puchol Ruiz   

Adreça electrònic: ipuchol@xtec.cat

CAP D'ESTUDIS

Núria Costa Boix   

Adreça electrònica: ncosta@xtec.cat

SECRETARIA

Ester Giró Ruscalleda   

Adreça electrònica: egiro22@xtec.cat