Informació General

Horari d'atenció al públic

Departament d'alumnat

Departament encarregat del procés de preinscripció, matrícula, certificats, títols, beques, etc.

Adreça electrònica: eoiblanes@xtec.cat 

Administrativa: Margarita Santo

Horari per al curs 2017-2018:

Matí: divendres de 10 a 14 h
Tarda: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19.30 h
Atenció: l'horari per tramitar el títol oficial és fins a les 18 h

JUNY 2018 - els dies: 13, 14, 18, 19, 20 i 28 de juny l'horari d’atenció a l’alumnat serà de 10 a 14 h

JULIOL 2018: l'horari d'atenció a l'alumnat serà de dilluns a divendres de 10 a 14 h

DIRECCIÓ

Isabel Puchol Ruiz   Dimecres de 12 a 13 h

Adreça electrònic: ipuchol@xtec.cat

CAP D'ESTUDIS

Núria Costa Boix   Dimarts de 12 a 13 h

Adreça electrònica: ncosta@xtec.cat

SECRETARIA

Ester Giró Ruscalleda   Dijous de 12 a 13 h

Adreça electrònica: egiro22@xtec.cat