Secretaria

Matrícula antic alumnat

Calendari i procediment

El procés de matrícula d'antics alumnes es fa via telemàtica durant el mes de juliol. Trobareu els detalls del calendari en el següent enllaç.

La matrícula es fa a través de l'aplicatiu SEGÜENT:          Centros Net.

Per entrar a CentrosNet:

Usuari: data de naixement 00/00/0000
Contrasenya: el vostre DNI (sense punts, ni espais, ni lletra)

Si no recordeu la contrasenya que teníeu quan us vàreu matricular l'any passat, aneu a "Recordar contraseña personal" (al final del missatge) i rebreu un correu electrònic al mateix compte d´e-mail que es va utilitzar per a l´activació de la contrasenya per la matrícula.

Per matricular-se, un cop estigueu a Centros.net, seguiu les instruccions de l'aplicatiu i recordeu el següent:

  • Confirmar o escollir grup.  Veureu els grups i horaris pel curs 2018/2019 aquí.

  • Escollir la taxa: Ordinària; Família Nombrosa o Monoparental general/especial; Exempts (cal fer arribar a l'EOI el document acreditatiu de la reducció/exempció abans del 13 de juliol) Per veure els preus dels cursos, cliqueu aquí.

  • Realitzar els pagaments (a la dreta del resguard hi ha les tres opcions de pagament) amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta que ara es diu CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de La Caixa (Servicaixa). S'han de fer els pagaments en un període de 24h. Atenció perquè s'han de passar els dos codis de barres del resguard.  Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions

Important: L'alumne/a que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol (del 5 a l'11 de juliol) perdrà la seva prioritat de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l'alumne l'haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol, presencialment a l'escola.

Aquells alumnes que no s'hagin matriculat abans del 13 de juliol perdran l'oficialitat. Per matricular-se novament haurà de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

 

Normes

Tenen consideració d'antics alumnes a l'efecte de matrícula els alumnes del curs anterior del mateix idioma.

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.

  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.

  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles en aquest document.

  4. Si s'ha fet una renúncia oficial durant l'any acadèmic, el curs no computa a efecte de repeticions.

  5. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies un cop acabat el termini de matrícula.