Secretaria

Matrícula antic alumnat

Tenen consideració d'antics alumnes a l'efecte de matrícula els alumnes del curs anterior del mateix idioma.

Normes

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.

  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.

  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles en aquest document.

  4. Si s'ha fet una renúncia oficial durant l'any acadèmic, el curs no computa a efecte de repeticions.

  5. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies un cop acabat el termini de matrícula.

Calendari i procediment

El procés de matrícula d'antics alumnes es fa via telemàtica durant el mes de juliol. Trobareu els detalls del calendari en el següent enllaç.

La matrícula es fa a través de l'aplicatiu Centros Net.

Per matricular-se, un cop estigueu a Centros.net, seguiu les instruccions de l'aplicatiu i recordeu el següent:

  • Confirmar o escollir grup.  Veureu els grups i horaris provisionals pel curs 2018/2019 en aquesta web a finals de juny.

  • Escollir la taxa: Ordinària; Família Nombrosa o Monoparental general/especial; Exempts (cal fer arribar a l'EOI el document acreditatiu de la reducció/exempció abans del 13 de juliol) Per veure els preus dels cursos, cliqueu aquí.

  • Imprimir el resguard de matrícula i realitzar els pagaments a La Caixa per Servicaixa o per línia oberta en un període de 24h. Atenció perquè s'han de passar els dos codis de barres del resguard.  Cal conservar aquest resguard per possibles comprovacions

Important: L'alumne/a que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol (del 5 a l'11 de juliol) perdrà la seva prioritat de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l'alumne l'haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol, presencialment a l'escola.

Aquells alumnes que no s'hagin matriculat abans del 13 de juliol perdran l'oficialitat. Per matricular-se novament haurà de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.