Departament d'Alemany

Professorat i horari d'atenció al públic

  HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT
SONIA CUBERO
scubero2@xtec.cat
Dimarts de 15.15 a 16.15h

CRISTINA SEGUES
csegues@xtec.cat

Dimarts de 15.15 a 16.15h