Departament d'Anglès

Professorat i horari d'atenció al públic

PROFESSOR/A CORREU ELECTRÒNIC HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Marta Estiu mestiu2@xtec.cat Dimarts de 15.30 a 16.30h
Ester Giró egiro22@xtec.cat Dimecres de 15.30 a 16.30h
Carles Querol cquero2@xtec.cat Dilluns de 15.30 a 16.30h
Núria Costa ncosta@xtec.cat Dimarts de 15.15 a 16.15h