Departament de Francès

Professorat i horari d'atenció al públic

  HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT
MARIA FEIJOO
mfeijoo2@xtec.cat
Dijous de 15.30 a 16.30h
M. ANGELES SÁNCHEZ
msanc566@xtec.cat
Dimecres de 15.30 a 16.30h
ISABEL PUCHOL
ipuchol@xtec.cat
Dimecres de 15.30 a 16.30h