Departament de Francès

Professorat i horari d'atenció al públic

PROFESSOR/A CORREU ELECTRÒNIC HORARI D'ATENCIÓ 

MARIA FEIJÓO

Cap de departament

mfeijoo2@xtec.cat

Dijous, de 15.30 a 16.30

Cap de departament: dimecres, de 17.30 a 18.30

ISABEL PUCHOL ipuchol@xtec.cat Dijous, de 15.30 a 16.30
M. ÁNGELES SÁNCHEZ msanc566@xtec.cat Dimecres, de 15.30 a 16.3