Informació General

Serveis

Mediateca

Un dels serveis més valorats a la nostra EOI és, sens dubte, la mediateca. En aquest moment a l'EOI de Blanes el servei de préstec està informatitzat amb el programa Liber, on els alumnes poden trobar material per tots els idiomes que s'imparteixen a l'escola. A la mediateca els alumnes disposen de: premsa internacional, publicacions mensuals, llibres de lectura originals amb audio, llibres de lectura adaptades amb audio, pel·lícules en DVD, vídeo, col·leccions de sèries de TV, CD d'audio i de música i cassettes. No obstant, continuem treballant amb il·lusió per ampliar aquest servei.

 Horari d'octubre a juny:

Tarda: de dilluns a dijous de 16h a 19h


Aula d'informàtica

La nostra aula d'informàtica disposa de 14 ordinadors per ser utilitzats per als alumnes, amb connexió a Internet a través de la línia d'ADSL i CD-ROM's de tots els idiomes i nivells per a l'aprenentatge de manera autònoma i interactiva. L'aula d'informàtica és una eina d'ensenyament d'idiomes imprescindible avui dia, que ens permet incorporar les noves tecnologies a la nostra tasca docent.

Horari d'octubre a juny:

Tarda: de 15 a 21 h, de dilluns a dijous
(segons disponibilitat de l'aula)